Vanaf 1991 werkte Pieter-Johan bij een grote uitvaartonderneming en heeft daar het vak geleerd en de nodige ervaring opgedaan. Hij heeft destijds ook het vakdiploma gehaald.

Ria en Pieter-Johan Meerveld zijn enkele jaren geleden begonnen met hun eigen uitvaartonderneming. Alle opgedane kennis en ervaring wordt nu ingezet binnen de eigen uitvaartonderneming.